CHRISTINE OLSEN

christine@dyrebaromsorg.no

Masse nyttig info om Christine

Arbeidsområder: Oslo og Akershus

Ledige tider: dager og klokkeslett

Brukergrupper: Barn, unge,

Hero

Alder: 1,5år

Brukergrupper: barn, unge og voksne. Aktiviteter, tur, ....

Christine og Hero

Ledig

Ozzie

Ozzie er en hellig birma, født 2012. Han er leken, sosial og trygg i ukjente miljø. 

Brukergrupper: Barn, unge og voksne.

Christine og Ozzy

Ledig

CV

Dyrebar Utvikling 2016 - 2020

Jobbet med DAI for unge i arbeidspraksis

Dyrebar Skoledag 2018 - 2020

Jobbet med DAI for barn i alternativ skoledag

Dyrebar Omsorg 2012 - 2016

Jobbet med DAI for eldre personer med demens

Sunnaas Sykehus 2006 - 2007

Jobbet med DAI for slagpasienter til rehabilitering

Krisesenter 2000 - 2004

Besøksvenn for barn på krisesenter. Barn i grupper og med aktiviteter.