top of page

Monica Therese Valle

Hundeassistert aktivitet

Monica Therese Valle

Dyrebar Lisens nr:

Sertifisering:

Sted:

Jobber etter:

Brukergrupper:

10123

Dyrebar Tjenestehund (besøkshund)

Rogaland

Triangel- og diamantmodellen

Barn, Ungdom, Voksne, Eldre, Psykiatri, Skole, Psykiske lidelser

Monica Therese Valle er utdannet barnevernspedagog, jobber som miljøterapeut på akuttinstitusjon for ungdom med rus/atferdsutfordringer. Hun har vært/er besøksvenn med hund for Røde Kors. Røde kors bruker besøksvenn med hund fortrinnsvis mot voksne, gjerne eldre mennesker. Monica er derfor også medlem av Dyrebar Lisens for å kunne bidra inn mot barn og ungdom som har behov.

Tlf:

93847894

PADA stempel web


Simba


Født: 20/03/2015

Kjønn: Hann

Rase: Storpuddel

Brukergrupper: Barn, Ungdom, Voksne, Eldre, Psykiatri, Skole, Psykiske lidelser

Størrelse: Mellomstor ​ ​Simba er en rolig type, glad i mennesker. Tåler en del støy fra omgivelsene. Liker å være med rundt på besøk, gir likevel også klar beskjed på sitt vis når han har fått nok kontakt fra mennesker han ikke kjenner. Han er da litt tilbakeholden, og trekker seg gjerne litt tilbake når noen vil hilse. Liker å sitte i samme høyde som oss mennesker, han er stor. Klatrer gjerne opp på stol, dette liker noen, for andre kan det være skremmende med tanke på størrelsen hans. Forholder seg rolig i de fleste situasjoner både inne og ute.


Bjeffer svært sjelden. Er ikke spesielt glad i å leke med feks ball. Han er veldig avbalansert, og også litt vanskelig å lære nye «triks». Anstrenger seg ikke for godbiter, for ham kan de se ut som den beste belønningen er ros, gode tilbakemeldinger på at han har utført/forstått oppgaven han har fått.Simba tilpasser seg de aller fleste settinger/miljøer, er rolig og avbalansert. Tenker utdanning/eget yrke med utstrakt kunnskap om miljøterapi/tilrettelegging/kommunikasjon etc gir et godt utgangspunkt.


Hensyn: Han har tidligere hatt tendens til å hoppe opp på mennesker når han blir ivrig/glad. Dette forekommer sjelden. Men kan skje innimellom. Han legger ikke til kroppsvekten når han gjør dette. Simba har jaktinnstinkt på fugler. Ellers bryr han seg svært lite om dyr som feks sau, kyr etc.


bottom of page