top of page

Dyreassistert aktivitet

Besøksvenner kan jobbe med alle brukergrupper,

men har ingen formell utdannelse innen pedagogikk eller terapi og må samarbeide med en fagansvarlig.

Et allsidig tilbud

Besøksvenner drar på hjemmebesøk eller til institusjoner. Sammen med en fagansvarlig kan besøksvenner gjøre målrettede tiltak, med god effekt på mange brukergrupper.  De kan gjøre sosiale aktiviteter,  gå turer, være et positivt avbrekk, jobbe med å fremme ro og dempe angst, være motivator i  utfordrende situasjoner med mer.

Vår anbefaling er å finne en besøksvenn man har fast - som regel en til to timer i uken.

Skolehund i fanget til en gutt
bottom of page