top of page

Silje England

Silje har bakgrunn fra å jobbe med barn og ungdom. Hun er ansatt hos Dyrebar Omsorg og har jobbet som støtte for elever i barne- og undomsskolealder og jobbet med ungdom i arbeidstrening hos Dyrebar omsorg.
Dyrebar Lisens nr: 10121

Sertifisering: Dyrebar Tjenestehund (besøkshund)Tilbyr: Hundeassistert aktivitet

Sted: Oslo og Viken

Brukergrupper: Barn, Ungdom, Voksne

Epost: silje@dyrebaromsorg.no

Tlf:

Jobber etter diamantmodellen


Bella


Født: 2012

Kjønn: Tispe

Rase: Basenji

Brukergrupper: barn, unge og voksne. aktiviteter, tur

Størrelse: Liten ​


Bella er en aktiv og rolig hund. Hun trives best i en til en situasjoner. Hun mestrer de fleste miljøer. ​


Hensyn: Selvstendig, krever mer av brukeren i forhold til aktivteter og samarbeid, bruker tid på å bli kjent.

CV

Dyrebar Utvikling 2018 - 2020

Jobbet med unge i arbeidspraksis og elever hos Dyrebar Omsorg.


QR kode

bottom of page