Jeanette Lysell

j-lysel@online.no

Arbeidsområder: Viken og Oslo

Ledige tider: Ta kontakt

BrukergrupperBarn og ungdom

Jeanette jobber etter Diamantmodellen og Triangelmodellen

Jeanette driver Bilitt Gård www.bilittgard.no sammen med sin mann Petter Fargam. Gården tilbyr tiltak innenfor barnevern, har privatklienter i hesteassistert terapi/veiledning og flere kurs innen hest i psykososialt arbeid og underviser i HEAL- modellen (-Human-equine alliances for learning).

—————-

 

Jeanette Lysell er født i 1963 og har drevet med hest siden 1973.  Hun har hestefagbrev og ridelærer trinn 1 fra Starum, Norsk hestefagskole. Hun har en fireårig utdannelse i Bodynamic som er kroppsorientert psykoterapi. Videre har hun traumeterapiutdanning og er sertifisert som terapeut og underviser i HEAL- modellen (-Human-equine alliances for learning) en utdanning hun har tatt i USA. Hun er også barnevernpedagog. I 2011 bidro hun med et kapittel om bruk av hest i behandling i fagboken ”Psykisk helsearbeid- mer enn medisiner og samtaleterapi. Jeanette jobbet som rideterapeut ved Oslo Universitetssykehus- seksjon avhengighetsbehandling ung på Gaustad sykehus fra 1996 til 2016 og bidro til utviklingen av det hesteassisterte programmet i sykehuset. Se Jeanette sin CV>

Bilitt Gård

På Bilitt Gård bor det flere hester Jeanette bruker innen behandlinger. 

Brukergrupper: barn og ungdom

Gården tilbyr tiltak innenfor barnevern, har privatklienter i hesteassistert terapi/veiledning og flere kurs innen hest i psykososialt arbeid og underviser i HEAL- modellen (-Human-equine alliances for learning).

 

 

Jeanette lysell.jpg
Triangelmodellen.jpg
TRIANGELMODELLEN
Diamantmodellen.jpg
DIAMANTMODELLEN
 
 

CV 

Nåværende stilling:

Selvstendig næringsdrivende innenfor gårdsdrift, bed and breakfast og selskapsarrangementer. Kursvirksomhet innenfor hesteassistert terapi/læring samt privatpraksis innenfor hesteassistert kroppsorientert psykoterapi. Tilbyr tiltak på gården overfor barnevern, NAV,  psykisk helsevern etc. 

 

Arbeidserfaring:

2016- 2020-   Drift av Bilitt gård

2016-1996-    Rideterapeut ved Oslo universitetssykehus, tidligere Gaustad sykehus

2016-1998-    Kursinstruktør  for hest og Helse, noe  privatpraksis i Bodynamicterapi fra 2012

1995-1996-    Tilkallingsvikar som kokk, Norsk personal, ridelærer deltid ved Askim Rideklubb.

1994-1995-    Ridelærer Søndre Aas gård

1987-1994-    Selvstendig næringsdrivende gårdbruker på Hitra

1987-1988-    Vikar på Strand skole på Hitra

1984-1986-    Kokkelærling og så kokk ved Stefan Hotellet

1982-1983-    Butikkmedarbeider Centra stovner

1980-1981-    Stallpraktikant Nordre hauger Gård

1980               Stallpraktikant Søndre Aas gård.

 

Utdannelse:

2016-2012-    Bachelor i barnevern, deltid, Høgskolen i Oslo og Akershus

2012-2006-    Bodynamic practioner Training- International Diploma, Danmark

2002-2001-    Ridelærer trinn 1, Norsk Hestefagskole, Starum. Modulbasert

2000               Hestefagbrev som privatist

1983-1986-    Kokkefabrev. Oslo kokk og stuertskole/Stefan Hotellet

 

Kurs av lengre varighet:

2011-2010-    Skandinavisk etterutdannelse i Traumeterapi ved MOAIKU, Brantbjerg Danmark og Sverige

2013- Mai til Oktober: HEAL Facilitator Training Program for Equine-Facilitated Psychotherapy & Learning(EFPL) Ukessamling I mai og oktober, egenstudie mellom samlinger.

 

Kurs og prøver av kortere varighet:

A kurs for treningsledere i 81. Etablererkurs for kvinner 91.Forskjellige kurs i Hest og Helse mellom 92 og 98. Introduksjon i transaksjonsanalyse med Oddmund Teigen i 2004, Traumer, trygghet og renser med Merete Holm Brantbjerg i 2004, trener 1 i kampsport 2004, angstseminaret 2006 i regi av OUS. Horse assisted psychotherapy & learning- process, theory &practise in the USA med Leif Hallberg 2011.

GAF- ferdighetskurs OUS i 2011,Video Intervention Therapy m George Downing i 2012, rus og psykiske lidelse i regi av fagforbundet 2012, EAGALA Certifikasjon 2012, 

Etablererprøven for serveringsvirksomhet 2013, Kunnskapsprøven i alkoholloven 2015.

 

Annet:

Har skrevet kapittel om hest i behandling i fagboken «Psykisk helsearbeid, mer enn medisiner og samtaleterapi» 2011. Har undervist på videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Diakonhjemmets høyskole2015 og på NMBU- antrozoologisenteret på introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner 2015. Underviseg også på NMBU, SEVU sitt kurs i hesteassisterte Intervensjoner. Har sittet i  styret for Opplæringskontoret for hestefaget.  Pleier å undervise ridelærerstudentene om hesteassistert terapi i løpet av semester 2. Holder jevnlig kurs for Hest og helse i temaet samt er Designated HEAL instructor og holder work shops i Keys to connection. Har også andre undervisningsoppdrag.

Søkeord:

barn, terapi, ungdom.

hest, rolig, aktiv,

oslo, akershus, østfold, viken