SKOLEHUNDER

Østfold

Vestfold

Ledig

84062564_257113461967728_673257899561687

Hund: Alma

Irén  har  bakgrunn som miljøterapeut i fengsel og behandlingsvarlig for mennesker i  tverrfaglig spesialist rusbehandling. Hun jobber primært med personer i arbeidstreningstiltak her hos oss. Hun er utrolig  god på å skape tilknytning til personer av alle slag.

Christine og Hero_edited.jpg

Hund: Hero

Christine er utdannet atferdsbiolog, og har jobbet innen grunnskolen. Hun har bistått ved Dyrebar Skoledag siden oppstarten. 

SISSEL THORSDALEN

Hund: Juni

Sissel er utdannet sosiolog med sosialfaglig etterutdanning knyttet til traumesensitivt arbeid med voldsutsatte. Samarbeid med en rekke frivillige organisasjoner, spesielt kvinneorganisasjoner og barne- og ungdomsorganisasjoner, har også gitt en bred, flerkulturell kompetanse. Sissel har arbeidet på sykehjem, og særlig med eldre med demens. Som tidligere miljøarbeider på avlastningsbolig har hun flere års erfaring med barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

CC01BFA3-8C90-44E0-A7BE-CBEC30FE8B37.jpe

Ledig

LINE SANDSTEDT

Hund: Humla

Line er utdannet adjunkt, og har jobbet med Dyrebar Skoledag i mange år. Hun har vært leder innen skolevesenet, og har svært mye erfaringer med arbeid med barn og hund. 

Line-Sandstedt.jpg