ANDERS FARMLAN

Anders@dyrebaromsorg.no

Masse nyttig info om Anders som driver besøksgård

Arbeidsområder: Oslo og Akershus

Ledige tider: dager og klokkeslett

Brukergrupper: Barn, unge, eldre,

Grøtta Gård

Brukergrupper: barn, unge og voksne. Aktiviteter, tur, ....

Piggy Back

Ledig

Sauer

De kan man bruke til ditt og datt....

Sau

Geiter

De kan man bruke til ditt og datt....

geiter

CV

Dyrebar Utvikling 2015 - 2016

Jobbet med unge i arbaidspraksis

Krisesenter 2000 - 2004

Besøksvenn for barn på krisesenter. Barn i grupper og med aktiviteter.