Kristine Kjellstrøm

krikjel@online.no

Tlf: (+47) 919 92 195

ArbeidsområderDrammen / Oslo / Akershus

Ledige tider: Dagtid og kveldstid Ta kontakt

Brukergrupper: Barn, Ungdom, Voksne, Eldre

Jobber etter Triangelmodellen og diamantmodellen

 

Mer informasjon kommer

Mer informasjon kommer

Fødselsdato

Kjønn: 

Rase: 

Brukergrupper: 

Størrelse: 

Hensyn

Kristine Kjellstrøm.jpg
Triangelmodellen.jpg
TRIANGELMODELLEN
Diamantmodellen.jpg
DIAMANTMODELLEN
 

CV

 

Pensjonist siden 01.10.13

 

7 år som sykehuspedagog med ansvar for innlagte førskolebarn.

 

21 års arbeid ved Frambu, senter for sjeldne funksjonshemninger som rådgiver. 

 

Utdannet førskolelærer ved Barnevernsakademiet i Oslo 1980.

 

1.- og 2.avdeling spesialpedagogikk på 90-tallet.

 

Hovedfag i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo 2001.

 

Videreutdanning i dyreassisterte intervensjoner, Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås. 

Introduksjonskurs i faget 2012.

Dyreassisterte intervensjoner med hund 2013. 

 

Søkeord:

Barn, Ungdom, Voksne, Eldre,, Skole

 Oslo, Akershus