TULLA BIRKENSTØKK

Tulla@dyrebaromsorg.no

Masse nyttig info om Tulla som driver besøksgård

Arbeidsområder: Oslo og Akershus

Ledige tider: dager og klokkeslett

Brukergrupper: Barn, unge, skolegrupper,

Hero

Brukergrupper: barn, unge og voksne. Aktiviteter, tur, ....

Smilende Eldre kvinne med grått hår

CV

Dyrebar Utvikling 2015 - 2016

Jobbet med unge i arbaidspraksis

Krisesenter 2000 - 2004

Besøksvenn for barn på krisesenter. Barn i grupper og med aktiviteter.