top of page

Linda Lønne Engen

Dyreassistert aktivitet

Linda Lønne Engen

Dyrebar Lisens nr:

Sertifisering:

Sted:

Jobber etter:

Brukergrupper:

10128

Dyrebar Tjenestehund (Besøkshund)

Innlandet/Viken

Relasjonsmodellen

Barn, unge, voksne

Linda Lønne Engen er pedagog og er lærer i grunnskolen. Hun er opptatt av barn og unges trygghet og livsmestring. Linda ønsker å styrke selvfølelse og mestringsfølelse. Hun ble sertifisert i 2022 med rottweileren Saga.

Tlf:

98887646

PADA stempel web


Saga


Født: 2020

Kjønn: Hannhund

Rase: Rottweiler

Brukergrupper: Barn, unge og voksne

Størrelse: Stor ​


Saga er en stor, trygg og glad hund som trives svært godt med barn og unge. ​


Hensyn:

Stor, noen kan være redd pga størrelsen hennes.
bottom of page