top of page

Torill Berg

Hundeassistert aktivitet

Torill Berg

Dyrebar Lisens nr:

Sertifisering:

Sted:

Jobber etter:

Brukergrupper:

10148

Dyrebar Tjenestehund (besøkshund)

Møre og Romsdal

Diamantmodellen

Barn, Ungdom, Voksne, Eldre

Torill Berg er av natur ein positiv og optimistisk person. Ho er født og oppvaksen på gard, og arbeid med dyr har alltid vore ei stor interesse. Det tok likevel lagt tid før ein hund endeleg blei ein del av familien.


Torill er utdanna innan IKT og leiing, og arbeider nå med beredskap. Som mangeårig dirigent for skulekorps har ho mykje erfaring med musikkopplæring av barn og unge, og det har gitt ho verdifull kompetanse på å bygge eit godt lag og å skape meistring.


Med fleire eldre i nærmaste familie blei fokuset naturleg endra, og interessa for aktiv bruk av hund blei vekt. Torill tok utdanning gjennom Dyrebar Omsorg og sertifisering av Barco i desember 2023.

Tlf:

90765720

PADA stempel web


Barco


Født: 27/10/2021

Kjønn: Hann

Rase: Blandingshund

Brukergrupper: Barn, Ungdom, Voksne, Eldre

Størrelse: Mellomstor ​Barco er ein trygg og glad hund som trivest godt saman med alle. Han er ute på tur i all slags ver, og liker leik og aktivitetar. Han nyt når nokon vil klappe og kose med han.
Hensyn:

Ingen spesielle.bottom of page