top of page

Anne Vibeke Nesset

Dyreassistert pedagogikk & terapi

Dyrebar Lisens nr:

Sertifisering:

Sted:

Jobber etter:

Brukergrupper:

10117

Dyrebar Tjenestehund - Skolehund

Oslo og Viken

triangelmodellen og diamantmodellen

arn, unge, eldre, demens

Anne Vibeke Nesset, jobbar som lærar på Skodje barneskule. Dette skuleåret skal eg vere kontaktlærar på 3. trinn, og i tillegg har eg 20 % av stillinga mi med hund. Den 4 år gamle portugisiske vannhunden min Aiko, er sertifisert skulehund. Aiko er ein glad, trygg og tillitsfull hund. Han har vore med meg på skulen sidan våren 2019, både i klasserommet, i mindre grupper og i lag med einskilde elevar.


Ein skulehund skal vere sosialisert og miljøtrent, og han skal vere eigna til og trivast i jobben. Når ein skal bruke hund i skulen må ein ha kunnskap om hund og hunden sin naturlege åtferd. Ein må også ha kunnskap om god dyrevelferd og korleis ta vare på dyrevelferden. Det er ikkje alle hundar som eignar seg i denne jobben.


Les artikkel>

Tlf:

41417854

PADA stempel web


Aiko


Født: 2016

Kjønn: Hann

Rase: Blandingshund

Brukergrupper: Barn, Ungdom, Voksne

Størrelse: Mellomstor ​ ​Aiko er skulehund. Han blir brukt både i vanleg undervisning og i spesialpedagogiske tiltak på Skodje barneskule. Han kan brukast som miljøskapar i klasserommet, og han kan brukast inn mot grupper av elevar eller einskilde elevar. Nokre elevar treng, av ulike grunnar, eit lite avbrekk frå ein vanleg skuletime eller skuledag!


Hensyn:

Ingen spesielle

bottom of page