top of page

Torill Øverby Kvan

Dyreassistert pedagogikk & terapi

Dyrebar Lisens nr:

Sertifisering:

Sted:

Jobber etter:

Brukergrupper:

10118

Dyrebar Tjenestehund - Skolehund & Terapihund

Oslo og Viken

triangelmodellen og diamantmodellen

Barn, unge, eldre, demens

Torill er pensjonist, siden oktober 2013, og har lang erfaring som sykehuspedagog med ansvar for innlagte førskolebarn. Hun har også jobbet over 21 år ved Frambu, senter for sjeldne funksjonshemninger som rådgiver. Torill er utdannet førskolelærer med hovedfag i spesialpedagogikk. Siden 2012 har Torill jobbet med dyreassisterte intervensjoner med hund etter utdanningen på NMBU. Siden hun nå er pensjonist går mye av tiden hennes til trening av hunden Emma og hobbyer som å synge i blandakor og sy skinnfeller.
Les artikkelTlf:

93222649

PADA stempel web


Emma


Født: 19.03.2012

Kjønn: Hunn

Rase: Storpuddel

Brukergrupper: Barn, Ungdom, Voksne, Eldre, Skole

Størrelse: Stor ​ ​Emma er født 19. mars 2012 i Ystad i Sverige. Hennes riktige navn er «Demonic Grenadilla». Emma er avkom etter to høyt premierte foreldre med sterk psyke, godt humør og stor tilpasningsevne. Ved 2-årsalder anses puddelen å være voksen nok til å gjennomgå mental-test og sertifisering som terapihund. Emma tegnet meget bra – hun er full av futt og fart, og meget glad i mennesker. Emma ble godkjent terapihund ved Antrozoologisenteret i Ås 2014 og godkjent skolehund samme sted 5.11.2014. Emma er nå 9 år og en erfaren terapihund med svært gode intuitive egen- skaper, og kan derfor benyttes i forhold til både barn og voksne med ulike behov for kontakt med hund. Hun trives best med demente, andre voksne og barn på mellomtrinnet eller eldre – gjerne med spesielle behov.


Hensyn:

Ingen spesielleCV


Pensjonist siden 01.10.13 7 år som sykehuspedagog med ansvar for innlagte førskolebarn.


21 års arbeid ved Frambu, senter for sjeldne funksjonshemninger som rådgiver.


Utdannet førskolelærer ved Barnevernsakademiet i Oslo 1980.


1.- og 2.avdeling spesialpedagogikk på 90-tallet.


Hovedfag i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo 2001.


Videreutdanning i dyreassisterte intervensjoner, Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås.


Introduksjonskurs i faget 2012.


Dyreassisterte intervensjoner med hund 2013.

bottom of page