top of page

Jeanette Lysell

Hesteassisterte terapi

Dyrebar Lisens nr:

Sertifisering:

Sted:

Jobber etter:

Brukergrupper:

--

Dyrebar Terapihest

Viken

Triangelmodellen

Barn, Ungdom, Voksne

Jeanette Lysell er født i 1963 og har drevet med hest siden 1973. Hun har hestefagbrev og ridelærer trinn 1 fra Starum, Norsk hestefagskole. Hun har en fireårig utdannelse i Bodynamic som er kroppsorientert psykoterapi. Videre har hun traumeterapiutdanning og er sertifisert som terapeut og underviser i HEAL- modellen (-Human-equine alliances for learning) en utdanning hun har tatt i USA.


Hun er også barnevernpedagog. I 2011 bidro hun med et kapittel om bruk av hest i behandling i fagboken ”Psykisk helsearbeid- mer enn medisiner og samtaleterapi.


Jeanette jobbet som rideterapeut ved Oslo Universitetssykehus- seksjon avhengighetsbehandling ung på Gaustad sykehus fra 1996 til 2016 og bidro til utviklingen av det hesteassisterte programmet i sykehuset.Jeanette driver Bilitt Gård www.bilittgard.no sammen med sin mann Petter Fargam. Gården tilbyr tiltak innenfor barnevern, har privatklienter i hesteassistert terapi/veiledning og flere kurs innen hest i psykososialt arbeid og underviser i HEAL- modellen (-Human-equine alliances for learning).

Tlf:

--

PADA stempel web


Bilitt GårdPå Bilitt Gård bor det flere hester Jeanette bruker innen behandlinger. Brukergrupper: barn og ungdom ​Gården tilbyr tiltak innenfor barnevern, har privatklienter i hesteassistert terapi/veiledning og flere kurs innen hest i psykososialt arbeid og underviser i HEAL- modellen (-Human-equine alliances for learning).


CVNåværende stilling: Selvstendig næringsdrivende innenfor gårdsdrift, bed and breakfast og selskapsarrangementer. Kursvirksomhet innenfor hesteassistert terapi/læring samt privatpraksis innenfor hesteassistert kroppsorientert psykoterapi. Tilbyr tiltak på gården overfor barnevern, NAV, psykisk helsevern etc.
Arbeidserfaring: 2016- 2020- Drift av Bilitt gård 2016-1996- Rideterapeut ved Oslo universitetssykehus, tidligere Gaustad sykehus 2016-1998- Kursinstruktør for hest og Helse, noe privatpraksis i Bodynamicterapi fra 2012 1995-1996- Tilkallingsvikar som kokk, Norsk personal, ridelærer deltid ved Askim Rideklubb. 1994-1995- Ridelærer Søndre Aas gård 1987-1994- Selvstendig næringsdrivende gårdbruker på Hitra 1987-1988- Vikar på Strand skole på Hitra 1984-1986- Kokkelærling og så kokk ved Stefan Hotellet 1982-1983- Butikkmedarbeider Centra stovner 1980-1981- Stallpraktikant Nordre hauger Gård 1980 Stallpraktikant Søndre Aas gård.
Utdannelse: 2016-2012- Bachelor i barnevern, deltid, Høgskolen i Oslo og Akershus 2012-2006- Bodynamic practioner Training- International Diploma, Danmark 2002-2001- Ridelærer trinn 1, Norsk Hestefagskole, Starum. Modulbasert 2000 Hestefagbrev som privatist 1983-1986- Kokkefabrev. Oslo kokk og stuertskole/Stefan Hotellet
Kurs av lengre varighet: 2011-2010- Skandinavisk etterutdannelse i Traumeterapi ved MOAIKU, Brantbjerg Danmark og Sverige 2013- Mai til Oktober: HEAL Facilitator Training Program for Equine-Facilitated Psychotherapy & Learning(EFPL) Ukessamling I mai og oktober, egenstudie mellom samlinger.
Kurs og prøver av kortere varighet: A kurs for treningsledere i 81. Etablererkurs for kvinner 91.Forskjellige kurs i Hest og Helse mellom 92 og 98. Introduksjon i transaksjonsanalyse med Oddmund Teigen i 2004, Traumer, trygghet og renser med Merete Holm Brantbjerg i 2004, trener 1 i kampsport 2004, angstseminaret 2006 i regi av OUS. Horse assisted psychotherapy & learning- process, theory &practise in the USA med Leif Hallberg 2011. GAF- ferdighetskurs OUS i 2011,Video Intervention Therapy m George Downing i 2012, rus og psykiske lidelse i regi av fagforbundet 2012, EAGALA Certifikasjon 2012, Etablererprøven for serveringsvirksomhet 2013, Kunnskapsprøven i alkoholloven 2015.
Annet: Har skrevet kapittel om hest i behandling i fagboken «Psykisk helsearbeid, mer enn medisiner og samtaleterapi» 2011. Har undervist på videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Diakonhjemmets høyskole2015 og på NMBU- antrozoologisenteret på introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner 2015. Underviseg også på NMBU, SEVU sitt kurs i hesteassisterte Intervensjoner. Har sittet i styret for Opplæringskontoret for hestefaget. Pleier å undervise ridelærerstudentene om hesteassistert terapi i løpet av semester 2. Holder jevnlig kurs for Hest og helse i temaet samt er Designated HEAL instructor og holder work shops i Keys to connection. Har også andre undervisningsoppdrag.


bottom of page