top of page

Sissel Thorsdalen

Hundeassistert terapi

Dyrebar Lisens nr:

Sertifisering:

Sted:

Jobber etter:

Brukergrupper:

10112

Dyrebar Tjenestehund - Terapihund

Oslo og omegn

Triangel og diamantmodellen

Barn, ungdom, studenter, voksne, eldre

Sissel er utdannet sosiolog med sosialfaglig etterutdanning i barn og unges psykiske helse og utvikling og i traumesensitivt arbeid med både unge og voksne.


Hun har tatt oppdrag sammen med hunden sin siden 2018, og har opparbeidet omfattende erfaring fra barnevernsinstitusjoner, skole for ungdom med spesielle behov, hjemmeboende ungdommer med ulike utfordringer, voldsutsatte, eksamensstudenter på universitet og høgskole og fra sykehjem.


Tidligere samarbeid med en rekke frivillige organisasjoner, spesielt kvinneorganisasjoner og barne- og ungdomsorganisasjoner har gitt en verdifull flerkulturell kompetanse.


Ved siden av oppdragene jobber Sissel som miljøterapeut på Oslo krisesenter og kompetansesenter for vold i nære relasjoner. Hun har også flere års jobberfaring fra avlastningsbolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og fra eldre med demens på sykehjem. Sissel jobber både etter diamantmodellen og triangelmodellen.


Innslag fra God Morgen Norge>


Artikkel om Sissel>

Tlf:

92842067

PADA stempel web


JuniFødt: 19/12/2014

Kjønn: Hunn

Rase: Labrador Retriever

Brukergrupper: Barn, ungdom, studenter, voksne, eldre

Størrelse: Mellomstor ​ ​Juni er en trygg og erfaren hund. Juni er aktiv og rolig, og trives både med felles aktiviteter, turgåing og rolige kosestunder. Hun har lett for å tilpasse seg nye miljøer og viser en positiv interesse for mennesker i alle aldre. Juni er glad i å samarbeide med de hun møter, og synes det er stas å lære nye ferdigheter sammen. Hun trives godt en-til-en, men jobber også med mindre grupper.Hensyn:

Juni har en fininnstilt nese som lukter mat på lang avstand. Dette gjør henne til en kløpper til å søke etter godbiter som gjemmes for henne, men innebærer også at fristelsen til å forsyne seg fra et lavt kaffebord enkelte ganger blir for stor. Derfor er det lurt å vente med matserveringen til Juni har tatt farvel.

CV2018-19


Oppdrag på sykehjem med eldre med demens
2019


Oppdrag med studenter på høyere utdanningsinstitusjoner knyttet til studierelaterte psykiske plager og eksamensangst
2020


Oppdrag med ungdom med spesielle behov og med tidligere krisesenter-beboer
2020: Ungdom med spesielle behov, ungdom i barnevernbolig, tidligere voldsutsatte voksne.


2021: Ungdom med spesielle behov, ungdom i barnevernbolig og skolefritidsordning, tidligere voldsutsatte voksne.


2022: Ungdom med spesielle behov, ungdom i barnevernbolig og skolefritidsordning, barn i rehabilitering/opptrening, tidligere voldsutsatte voksne.

bottom of page